Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) en meer

Onze belangenbehartiger en onze kennisbronnen

Toen we begonnen met onze eerste wijngaard het Landje’ in 2003 hebben we het gros van onze kennis opgedaan bij een cursus wijnbouw van Fred Lorsheijd. Zijn handboek werd later een belangrijke bron voor ons. Tevens werden we lid van het wijngaardeniersgilde. Met een mooi en leerzaam tijdschrift en regelmatig workshops over wijnbouw en over  wijnmaken

Na het wegvallen van het productschap wijn moesten wij als professionele wijnbouwers een nieuwe organisatievorm zoeken om onze belangen te behartigen. in 2015 werd besloten door een groot aantal wijnbouwers (ca 115 wijnboeren, wijngaardeniers ed ) de Vereniging van Nederlandse­ Wijnproducenten VNWP op te richten.

Deze vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden van de Vereniging van Nederlandse­ Wijnproducenten bij nationale en internationale instituties en organisaties, waarbij de  nadruk  ligt op:

  • Het vertegenwoordigen van de commerciële wijnbouwers bij verschillende organisaties
  • Het inzetten voor adequate gewasbescherming.————
  • Het initiëren van de ontwikkeling van methoden om de kwaliteit van het product in alle stadia te verbeteren en te garanderen, en te bevorderen dat wijn-­ meer en meer duurzaam wordt geproduceerd
  • Het fungeren als spreekbuis voor de sector in relatie tot de diverse (overheids)- organisaties ­

De vereniging verzamelt en verspreid ten behoeve van haar leden artikelen en publicaties over wijnbouw in de meest brede zijn van het woord en heeft daarnaast een informatieve website over wijnbouw met een overzicht van een groot aantal wijngaarden. Wil je een collega wijngaard bezoeken? Een mooi overzicht vind je hier.

Natuurlijk leren we als wijnbouwers ook veel van elkaar. Een mooi website met veel kennis vind je op de website van de Wijnbouwers der Lage Landen. Ook daar zijn we lid van.

Wijngaardse Weetjes:

Wist je al dat de vuilnisoverslag op de locatie Braambergen per 1 januari van dit jaar is opgeheven? Er rijden nu geen vuilniswagen meer en de perscontainers zijn ook weg. De locatie Braambergen wordt nu ingericht als zonnepark en voor ontspanning. Zie persbericht.

Wist je al dat er een Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten is? De Stadswijngaard Hof van Almere is lid van deze beroepsvereniging. Lees meer.  

Wist je al dat de Stadswijngaard Hof van Almere ook deel uitmaakt van de Stichting Almeerse Weelde? Lees meer op de website van Almeerse Weelde.  

Wist je al dat de Urban Vineyard Almere eind vorig jaar van start is gegaan met een cursus tot Wijngaardenier en de aanplant van druivenstokken in Oosterwold? Lees meer.

Een echte Flevolandse wijngist?

In september 2020 heeft een groot onderzoek plaatsgevonden waarin de vijf wijngaarden uit Flevoland een rol hadden. De hoofdvraag was: is er een unieke set van “Flevolandse” gisten te karakteriseren die een Flevolandse BOB (Beschermde Oorsprong Benaming) mogelijk maken? Met daaropvolgend: wat voor invloed hebben teeltmaatregelen (inzet chemie, spontane versus gecontroleerde vergisting, druivenpitten wel/niet terugbrengen in de wijngaard) op de samenstelling van de gistpopulatie? 

Onder leiding van Arjan Dekking (kennisinstituut WUR) is dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek naar de gisten op druiven van de oogsten in 2020 op de vijf wijngaarden heeft diverse schimmels aangetroffen. Gevonden zijn de Candida/Pichia, Sacharomyces spp., Sacharomyces cereviciae en de Kloeckera apiculata. Om het onderzoek en de resultaten goed te kunnen interpreteren blijkt er meer informatie nodig zijn. Besloten is dan ook om het onderzoek naar de monsters van de van oogst 2020 stop te zetten en in 2021 een nieuwe poging te doen.

Nieuwe bewoners op de wijngaard

Vrijdagmiddag 23 april jl. is de eerste torenvalkkast geplaatst op de wijngaard, op een paal van 6 meter hoog.

Als opdracht vanuit het Hof van Almere zijn in de afgelopen maanden door leerlingen van Praktijkschool PRO Almere, vestiging Tom Poesstraat, tijdens hun lessen houtbewerking twee duurzame nestkasten gebouwd. De eerste kast staat nu en de tweede kast gaan we binnenkort samen met de leerlingen plaatsen.

 

 

 

De torenvalk kan een rol spelen om het aantal woelmuizen op de wijngaard in bedwang te houden. De woelmuizen graven namelijk tunnels onder de grond waarop de druivenstokken staan. Daardoor ontstaan geulen en gaten in de looppaden en op de hellingen. Daarom willen wij de torenvalken uit de buurt graag een broedplaats bieden op onze wijngaard. En na een kleine week was er al belangstelling van een van de torenvalken die ergens op de locatie Braambergen woont. En hopelijk gaat er in de valkenkast binnenkort een torenvalkfamilie wonen.

Lopende pachtcontracten en verlengingen

Een pachtcontract loopt af aan het einde van het wijnseizoen ruim na de oogst, per 1 november van het jaar. De pachter ontvangt de wijnen van de oogst tijdens het lopend pachtcontract in het voorjaar van het volgende jaar. Een pachter met een lopend pachtcontract is altijd welkom op de wijngaard tijdens de Pachtersdagen, de Open Dagen en tijdens de Druivenpluk gedurende de periode van het pachtcontract tot 1 november van het jaar waarop de wijnen worden ontvangen. Dat kan betekenen dat je twee seizoenen als pachter op de wijngaard wordt uitgenodigd. De Open Dagen zijn voor alle belangstellenden, dus ook voormalig pachters en voor aanstaande pachters van de wijnstokken in de wijngaard.

Voorbeeld 1.: Als je in maart 2020 een eenjarig pachtcontract hebt gekregen ben je dat hele jaar al van harte welkom op de wijngaard. Je ontvangt volgens je pachtcontract de wijnen van de oogst uit het najaar 2020 in juni 2021. Tot na de oogst van 2021 blijf je als pachter welkom op de wijngaard. Je ontvangt bij een eenjarig contract uit 2020 natuurlijk geen wijnen meer van die oogst van 2021.

Voorbeeld 2.: Als je na 1 november 2020 een pachtcontract afsluit dan doe je mee met de volgende oogst van 2021. Je ontvangt de pachtwijnen dan in het voorjaar van 2022. Je bent in dat geval als pachter van harte welkom gedurende het wijnseizoen 2021 en tot 1 november 2022.

Verlengingen van pachtcontracten: Aan alle pachters met een aflopend contract sturen wij ruim voor het einde van een contractperiode (in augustus) een mail met de vraag of er belangstelling is het pachtcontract te verlengen. In beginsel reserveren wij daarvoor voldoende stokken, zodat een aflopend pachtcontract altijd verlengd kan worden. Mocht je als pachter met een aflopend contract al eerder zeker weten dat je einde van het jaar wel of niet wilt verlengen, is het handig ons dat te laten weten. Dan kunnen we die toezegging alvast verwerken en nieuwe pachters op de wachtlijst informeren over hun kans op een pachtcontract.

Pachtersdag en Open Dagen 2021

Met het maken van onze planning voor dit jaar zijn we natuurlijk afhankelijk van wat er in deze Coronatijd kan en mag. Als we de wijnen eind mei gebotteld te hebben, dan kunnen we onze pachters hun pakketten aanbieden. Daarover ontvangt elke pachter bijtijds een mail met de vermelding van het aantal wijnen conform het pachtcontract en de mogelijkheden om de pakketten op te komen halen. Naar verwachting valt de eerste Pachtersdag en daarmee een exclusieve bezoekdag voor de pachters aan de wijngaard op zaterdag 5 juni 2021. Over de definitieve planning en de programmering van de middag (zoals aantal bezoekers tegelijk) conform de Coronaregels communiceren we eind mei.

In 2020 hebben we in de zomer vanwege de Coronacrisis extra Open Dagen aangeboden, elke vier weken in de zomerperiode. Daarmee beleefden ruim 300 Almeerders afgelopen zomer een uniek ‘dagje uit’ in het Almeerse buitengebied en op een veilige wijze. Wij hanteerden daarvoor tijdsloten met geregistreerde aanmeldingen en alle beschermende regels. Deze aanpak met tijdsloten beviel zowel de bezoekers als onze vrijwilligers goed. We hadden ruim de tijd en aandacht voor alle bezoekers. Met de vrijwilligers hebben afgesproken deze aanpak van Open Dagen ook dit jaar weer te doen. Meer informatie volgt via de mail.

We zijn weer gestart in de wijngaard

Na een paar maanden winterstop in de wijngaard zijn we in de loop van maart begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe wijnseizoen 2021. Wij starten altijd op met een terugblik op het vorige jaar met het beoordelen van het resultaat van de oogst van 2020. Elk jaar proeven we in maart met de vaste vrijwilligers de wijnen zoals die dan in het vat zitten. En wat zit er dan in het vat? De oogst van 2020 heeft opgeleverd: 540 liter Johanniter, 310 liter Solaris, 290 liter Rose Cabernet Cortis en 450 liter Rose Rondo.

Dit jaar hebben we de opstart van het seizoen noodgedwongen via een online thuis-proeverij gedaan met een wijnpakket dat bij ons werd afgehaald. Dit bood ons tevens de mogelijkheid de wijnen te combineren met een selectie van lekkere hapjes van Bert en Natalia Demers van Fine Flavours Almere. De nog jonge wijnen bevielen ons goed en we verwachten dat zij ook dit jaar weer tot mooie wijnen uitrijpen. En de combinatie van de wijnproeverij met de hapjes was een succes.

We verwachten eind mei alle wijnen gebotteld te hebben. Zodra de wijnen gebotteld zijn kunnen we een dergelijke online-proeverij van de wijnen van het Hof van Almere met de hapjes van Fine Flavours Almere als arrangement aan gaan bieden.  

Eindejaars aanbod 2020: Almarnac en Almeers Fluweel van het Hof van Almere

Naast de wijnproductie levert de wijngaard ook heerlijke destillaten op die worden gemaakt door De Kleine Destilleerderij in Zeewolde van onze eigen druiven en wijnen. Ook dit jaar hebben we weer een heerlijk grappa-destillaat gemaakt van de druivenpulp van de Solaris. Deze grappa is zo zacht dat zij van de proevers de naam Almeers Fluweel heeft meegekregen. De Almarnac is een destillaat van de rode Cabernet Cortis, een wijn die als wijn te sterk in de tanines zat om lekker te drinken. Als destillaat is het een hele goed armagnac-gelijkende product van De Stadswijngaard Almere geworden. Beide destillaten zijn voor € 14,95 te koop en op te halen bij onze Verwijnerij in Almere Buiten. Bestellingen kunnen telefonisch (06 43 58 25 55) en via de mail (info@hofvanalmere.nl) doorgegeven worden.

Urban Vineyard Almere

De Stadswijngaard Almere en de wijngaardenier en ‘wijnproducent’ René Bliekendaal zijn dit jaar van start gegaan met een initiatief om van alle geteelde wijndruiven in de Almeerse tuinen en de stadslandbouwprojecten van Oosterwold in gezamelijkheid tot een Almeerse Wijn te komen. In dit najaar zijn ongeveer 35 mensen lid geworden van dit collectief onder de noemer Urban Vineyard Almere. Een deel van deze leden is al van start gegaan met een eigen wijngaard of is voornemens hun wijngaard aankomend jaar aan te gaan planten. Aan die leden wordt een wijngaardenierscursus aangeboden, die medio maart 2021 van start gaat en loopt over het hele wijnseizoen en loopt over het hele wijnseizoen tot en met november. De cursus wordt deels via een online-platform en deels fysiek op de Stadwijngaard Hof van Almere aangeboden. Informatie over lidmaatschap in het collectief Urban Vineyard Almere of deelname aan de Wijngaardenierscursus 2021 is te vinden op de website van de Urban Vineyard