Het nieuwe seizoen breekt aan

De lente is weer begonnen! Daarmee is eindelijk ook weer het werk in de wijngaard begonnen. Het is dan ook weer tijd om u over de wijngaard en de wijnen te informeren. 

In deze nieuwsbrief treft u aan:

Opbrengst 2021 en pachtwijnen

Nieuwe pachtcontracten

Onderzoek gisten in Flevoland

Nieuwe snoeimethoden

Activiteiten en planning dit jaar

Activiteiten en planning dit jaar

In de wijngaard staat het verder opbouwen van onze uitbreiding van de wijngaard bovenop ‘de wijnberg’ centraal alsmede de omschakeling naar de zachte snoeimethode. Naast het anders snoeien verlangt dit ook dat we de groei anders moeten begeleiden dan voorheen.

Omdat we minder wijn hebben dit jaar zullen we onze activiteiten ook wat moeten aanpassen. Zo  zullen we minder opendagen hebben. Maar we beginnen natuurlijk wel een eerste open dag, de pachtersdag, op 11 juni. We reiken dan alle pachtwijnen uit en heten u in het nieuwe seizoen welkom met de gebruikelijk proeverij.

Bezoeken van de wijngaard kan op afspraak vanaf juni op een woensdag- of vrijdagmiddag.

De arrangementen met rondleidingen en wijnproeverijnen met bijpassende gerechte blijven we dit met veel plezier voortzetten. Een arrangement kunt u aanvragen op de website, via deze link

We krijgen regelmatig adviesverzoeken over het opkweken en snoeien van druivenstokken. In het najaar, zodra we gaan snoeien, zullen we daar workshops over aanbieden.

Nieuwe snoeimethode

Onze wijngaard is nu 12 jaar oud en we zien dat het nodig is om een deel van de druivenstokken te verjongen. Met name de Cabernet Cortis en de Solaris laten zien dat de ‘Gordons’ hun vruchtbaarheid iets gaan verliezen. Voordat dit zover is gaan we deze druivenstokken verjongen. Dat betekent dat we het Gordon (de opliggende arm) voor de winter hebben weggesnoeid. We hebben daarmee weer jong hout waar de druiventrossen zich op gaan ontwikkelen. Gelijktijdig gaan we ook een duurzamere snoeimethode introduceren, de zogenaamde ‘zachte snoei’ methode. Hier kan je daar meer over lezen. Deze omschakeling is lastig en spannend maar we gaan deze uitdaging graag aan zodat we een nog duurzamere wijngaard ontwikkelen.

Onderzoek gisten in Flevoland

Het onderzoek naar de natuurlijk wijngisten in de zes Flevolandse wijngaarden is nu bijna ten einde. Dat was een forse klus. Per stadium in de wijnproductie (2% alcohol, 5% alcohol en einde gisting) van verschillende druivensoorten zijn monsters genomen. Bij elkaar honderden monsters die geanalyseerd moesten worden. Deze klus zou een paar jaar geleden zeer arbeidsintensief zijn en daardoor onbetaalbaar. Door moderne onderzoekmethoden uit de DNA wereld (zoals bijvoorbeeld naast kolonie isolatie ook DNA isolatie, PCR en sequencing) is dit toch te doen geweest. De resultaten zijn veel belovend maar het eindresultaat wachten we nog even af als er een totaalbeeld is. Dit verwachten we over enkele weken.  Collega Geert Horlings uit Zeewolde van Wijngaard de Wilgenhorst licht het een ander verder toe bij Omroep Flevoland, zie ook deze link

Nieuwe pachtcontracten

Zoals we in het vorige onderdeel al aan hebben gegeven hebben we te weinig opbrengst van 2021 om alle pachters voor de volle 100% hun pachtwijnen te geven. In 2023 gaan we dat compenseren. Met ook nu weer een onzeker seizoen wat betreft opbrengst voor de deur willen we geen risico lopen dat we teveel pachtcontracten uitreiken. Dat betekent dat we dit jaar tot november geen nieuwe pachtcontracten gaan aanbieden.

Opbrengst 2021 en pachtwijnen

Zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben gemeld was het voor heel wijnproducerend Nederland 2021 een bijzonder jaar. Naast de tegenvallende opbrengst moet je bij de wijnproductie ook anticiperen op de druiven die anders rijpen dan tijdens ‘normale jaren’. Naast wat teleurstellingen ook  een jaar vol uitdagingen en daarmee ook leerzaam.  Het is ons weer gelukt om een paar mooie wijnen te maken. We hebben een blend van de witte wijnen gemaakt, waarin de frisheid van de Johanniter en het volle karakter van de Solaris mooi samengaan. Van de Rondo en Cabernet Cortis hebben we weer onze bekende Rosé’s gemaakt.

De totale opbrengt bedraagt ca 600 flessen. Dat is ongeveer de helft waar we gemiddeld gezien vanuit gaan. Het lukt ons daardoor dan ook niet om alle pachters de beloofde hoeveelheid wijnen te geven. Het lukt wel om ongeveer 75% van de hoeveel flessen uit te reiken. Het tekort gaan we in 2023 compenseren. Dit geldt niet voor het ‘pachtkado’, die zijn namelijk eenmalig en worden in principe niet voortgezet worden.

De opwinding in de oogstperiode 2021

De bijzondere weersomstandigheden hebben een flinke impact op de rijping van de druiven. Het meest ideale oogstmoment is het moment waarbij zuren, suikers en rijpheid van de bes optimaal in verhouding zijn. Dat zit er dit jaar niet in. Door de temperatuurwisselingen dreigden we de Cabernet Cortis te verliezen aan lamstelligheid. Dat betekent het versneld verhouten van de trossteeltjes en vervolgens het indrogen van de druiven. In plaats van met een grote groep pachters de Cabernet Cortis, samen met de Rondo, te oogsten hebben we dit jaar deze kleine oogst met de vrijwilligers in amper een uurtje gerealiseerd. Zo hebben we ook de Solaris tijdig moeten oogsten. Beide oogsten zijn wat betreft volume aanzienlijk minder dan vorige jaren maar we gaan er weer een mooi wijn van maken.

De uitdagingen door het weer 2021

 

We waren in het begin van dit jaar blij met een zachte winter en een vroeg voorjaar. De Rondo en de Solaris lopen dan al vroeg uit en hebben daarmee potentieel een lang groeiseizoen. Een goede start dus. Helaas hebben we na deze vroege start een koude periode met enkele stevige nachtvorsten gehad. De groei kreeg een flinke tegenslag en de Rondo heeft forse vorstschade opgelopen. Met een lagere opbrengst tot gevolg. We hebben hierna het loofwandbeheer aangepast om te zorgen dat we alsnog een redelijk oogst krijgen met mooi kwaliteit.

Ook hebben we gedurende de zomerperiode veel langdurige harde regens gehad die samenvielen met warme periodes. Ideaal voor de ontwikkeling van schimmels in de wijngaard. Ondanks het feit dat we schimmeltolerante druivenrassen hebben was dit toch te veel van het goede en is er veel schade aan druiventrossen en op het bladerdek ontstaan. Als werkers in een biologische wijngaard heb je dan een aardige uitdaging en vooral ook incasseringsvermogen, werklust en creativiteit nodig. We hebben wat dat betreft dus een spannend, leerzaam en intensief jaar achter de rug. De wijngaard is uiteindelijk wel wat gehavend de oogstperiode in gegaan.

Een prachtige plek om te delen

 

Bij ons staat het creëren van een mooie plek om van te genieten, om in te werken en om bezoekers te ontvangen centraal. De beleving van de wijngaard op deze locatie, de bloemenbedden, de passie van de vrijwilligers en het resultaat van onze inzet in de wijngaard met de wijnen willen we graag met een groot publiek delen. En dat is gelukt. In vier Open Dagen en Pachtersdagen hebben we dit jaar ongeveer 350 bezoekers ontvangen. Daarnaast hebben we vele malen bezoekers met arrangementen op de wijngaard gehad. Met de uitgesproken waardering voor de wijngaard, de unieke plek en het enthousiasme van onze gastheren, gastvrouwen en gidsen maakten deze ontmoetingen op de wijngaard tot een groot succes. Daarmee kijken we terug op een heel mooi wijngaard-seizoen 2021.