Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) en meer

Onze belangenbehartiger en onze kennisbronnen

Toen we begonnen met onze eerste wijngaard het Landje’ in 2003 hebben we het gros van onze kennis opgedaan bij een cursus wijnbouw van Fred Lorsheijd. Zijn handboek werd later een belangrijke bron voor ons. Tevens werden we lid van het wijngaardeniersgilde. Met een mooi en leerzaam tijdschrift en regelmatig workshops over wijnbouw en over  wijnmaken

Na het wegvallen van het productschap wijn moesten wij als professionele wijnbouwers een nieuwe organisatievorm zoeken om onze belangen te behartigen. in 2015 werd besloten door een groot aantal wijnbouwers (ca 115 wijnboeren, wijngaardeniers ed ) de Vereniging van Nederlandse­ Wijnproducenten VNWP op te richten.

Deze vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden van de Vereniging van Nederlandse­ Wijnproducenten bij nationale en internationale instituties en organisaties, waarbij de  nadruk  ligt op:

  • Het vertegenwoordigen van de commerciële wijnbouwers bij verschillende organisaties
  • Het inzetten voor adequate gewasbescherming.————
  • Het initiëren van de ontwikkeling van methoden om de kwaliteit van het product in alle stadia te verbeteren en te garanderen, en te bevorderen dat wijn-­ meer en meer duurzaam wordt geproduceerd
  • Het fungeren als spreekbuis voor de sector in relatie tot de diverse (overheids)- organisaties ­

De vereniging verzamelt en verspreid ten behoeve van haar leden artikelen en publicaties over wijnbouw in de meest brede zijn van het woord en heeft daarnaast een informatieve website over wijnbouw met een overzicht van een groot aantal wijngaarden. Wil je een collega wijngaard bezoeken? Een mooi overzicht vind je hier.

Natuurlijk leren we als wijnbouwers ook veel van elkaar. Een mooi website met veel kennis vind je op de website van de Wijnbouwers der Lage Landen. Ook daar zijn we lid van.

Wijngaardse Weetjes:

Wist je al dat de vuilnisoverslag op de locatie Braambergen per 1 januari van dit jaar is opgeheven? Er rijden nu geen vuilniswagen meer en de perscontainers zijn ook weg. De locatie Braambergen wordt nu ingericht als zonnepark en voor ontspanning. Zie persbericht.

Wist je al dat er een Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten is? De Stadswijngaard Hof van Almere is lid van deze beroepsvereniging. Lees meer.  

Wist je al dat de Stadswijngaard Hof van Almere ook deel uitmaakt van de Stichting Almeerse Weelde? Lees meer op de website van Almeerse Weelde.  

Wist je al dat de Urban Vineyard Almere eind vorig jaar van start is gegaan met een cursus tot Wijngaardenier en de aanplant van druivenstokken in Oosterwold? Lees meer.