Het nieuwe seizoen breekt aan

De lente is weer begonnen! Daarmee is eindelijk ook weer het werk in de wijngaard begonnen. Het is dan ook weer tijd om u over de wijngaard en de wijnen te informeren. 

In deze nieuwsbrief treft u aan:

Opbrengst 2021 en pachtwijnen

Nieuwe pachtcontracten

Onderzoek gisten in Flevoland

Nieuwe snoeimethoden

Activiteiten en planning dit jaar

Pachten van wijnstokken

Een deel van de eenjarige pachtcontracten voor wijnstokken zijn als cadeau gegeven aan liefhebbers van wijn en wijngaarden. Soms worden deze contracten verlengd maar een aantal daarvan ook niet. Daardoor komt er weer ruimte voor nieuwe pachters. We gaan de mensen op de wachtlijst in de komende weken benaderen met het aanbod van een pachtcontract. Zie voor meer informatie en de mogelijkheden van het pachten van wijnstokken op de website.

De druivenoogst 2021

Medio september wordt de eerste oogst verwacht van de Solaris. Deze witte druivensoort is een heel zoete druif die vroeg in het plukseizoen al rijp is. Door het uitblijven van een warme zonnige zomer is de verwachting dat deze pluk een tot twee weken later gaat vallen dan vorige jaren. De wijn die van deze druiven gemaakt wordt is heel fruitig van smaak en bijzonder lekker. Het lastige van deze druif is dat deze soort zeer gevoelig is voor schimmels. Het is dan ook elk jaar weer het juiste moment bepalen van zo goed mogelijk afrijpen en net niet beschimmelen. De heerlijke smaak van deze wijn maakt al inspanningen dubbel en dwars waard.

 

De pluk van de andere druivensoorten, twee blauwe druiven en de Johanniter (familie van de Riesling-druif) valt wat later, eind september en in de loop van oktober. Met name de Johanniter heeft het dit jaar echt moeilijk door de schimmelaantastingen. De oogst laat zich niet goed voorspellen en de opbrengst is naar verwachting lager dan vorige jaren. Deze oogst zal waarschijnlijk met de vrijwilligers op de vaste vrijdagmiddag plaatsvinden. Ook de druivenoogst van de Rondo en Cabernet Cortis is niet planbaar en valt zeer waarschijnlijk eind september. Van de druivenoogst van de Rondo en de Cabernet Cortis maken we wel een oogstfeest. Deze oogst vindt plaats op een zaterdag. De pachters, vrienden en vrijwilligers krijgen hiervoor een aparte aankondiging.

Druiven beschermen

Naast de schimmels hebben wijngaarden ook last van vogels, wespen en fruitvliegjes. Om deze op een biologische wijze te bestrijden wordt er over de wijngaard meerdere netten gehangen. Dat is een flinke klus en dat aanbrengen doen we samen met de vrijwilligers.

Zo een net is al gauw 30 bij 30 meter en gaat over 12 rijen van de druivenstokken heen. Wat het extra spannend maakt is dat de druivenstokken op een helling van 30 graden staan. Het is altijd een hele gebeurtenis om samen met alle vrijwilligers met hun bezems het net over de bedrading heen te werken. Daarna wordt het net goed afgesloten met zandslurven, zodat de druiven optimaal beschermd zijn.

 

 

Naast de netten helpen de roofvogels ook bij de bescherming tegen de vogels die van de druiven komen snoepen. Inmiddels zijn er op het gebied van de wijngaard twee torenvalken gehuisvest. Voor hen staan er sinds deze zomer aan de zijkanten van de wijngaard twee torenvalknesten op 5 meter hoge palen. Het is de hoop dat daar volgend jaar nestjes in komen en er nog meer van deze mooie kleine valken bij gaan komen. Deze torenvalken gaan ons ook helpen op de wijngaard met de bestrijding van de woelmuis, die zich ook genesteld heeft in de grond onder de wijngaard.

De nieuwe aanplant

Op het platte bovendeel van de wijngaard staat de nog jonge wijngaard met 500 stokken van de Johanniter. Deze stokken zijn inmiddels bijna 3 jaar oud en dragen hun eerste trosjes. Van dit deel van de wijngaard wordt een soort pergolasysteem gemaakt. Over enkele jaren kunnen we onder het bladerdek door wandelen en de druiven komen daarbij op schouderhoogte te hangen. Deze druivenstokken groeien goed en de meeste stokken zijn bijna op de beoogde hoogte. Het pergolasysteem wordt gemaakt van duurzame bamboe en wordt dit najaar afgebouwd.

Juist deze zomer is dit nieuwe deel van de wijngaard een lust voor het oog. De vrijwilligers hebben tussen de druivenrijen in bloemenbedden aangelegd met veelal eetbare kruiden en bloemen. Daarnaast zijn er bedden met voor druiven speciale kruidenmengsels uitgezaaid die ook prachtig hebben gebloeid. Wat ons dit jaar opviel was de hoeveelheid vlinders op en rond de wijngaard. Dit blijkt een zeer geslaagd experiment dat we volgend jaar zeker gaan voortzetten.

De wijngaard in de nazomer

In de maand augustus staat het onderhoud van de wijngaard centraal. Wat er te doen is op de wijngaard en als onderhoud van de stokken is sterk afhankelijk van het weer. Deze zomer kenmerkt het weer zich door een late start van het voorjaar. Daarmee lopen de planten in hun ontwikkeling enkele weken achter ten opzichte van de voorgaande mooie zomers. Daarnaast valt er deze zomer veel en langdurig regen. Dat weertype brengt alle condities met zich mee voor schimmelvorming op de bladeren en druiven. Daar heeft de druivenstok veel last van en daarmee gaat de te verwachten oogst sterk achteruit. De biologische aanpak van deze bedreiging voor de druivenopbrengst is een deel van de beschimmelde druivenbladeren en druiventrossen weg te plukken. Daarnaast laten we zoveel mogelijk zon en wind door het bladerdek komen. Zon en wind zijn voor ons van belang bij de bestrijding van schimmels in onze wijngaard.

Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) en meer

Onze belangenbehartiger en onze kennisbronnen

Toen we begonnen met onze eerste wijngaard het Landje’ in 2003 hebben we het gros van onze kennis opgedaan bij een cursus wijnbouw van Fred Lorsheijd. Zijn handboek werd later een belangrijke bron voor ons. Tevens werden we lid van het wijngaardeniersgilde. Met een mooi en leerzaam tijdschrift en regelmatig workshops over wijnbouw en over  wijnmaken

Na het wegvallen van het productschap wijn moesten wij als professionele wijnbouwers een nieuwe organisatievorm zoeken om onze belangen te behartigen. in 2015 werd besloten door een groot aantal wijnbouwers (ca 115 wijnboeren, wijngaardeniers ed ) de Vereniging van Nederlandse­ Wijnproducenten VNWP op te richten.

Deze vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden van de Vereniging van Nederlandse­ Wijnproducenten bij nationale en internationale instituties en organisaties, waarbij de  nadruk  ligt op:

  • Het vertegenwoordigen van de commerciële wijnbouwers bij verschillende organisaties
  • Het inzetten voor adequate gewasbescherming.————
  • Het initiëren van de ontwikkeling van methoden om de kwaliteit van het product in alle stadia te verbeteren en te garanderen, en te bevorderen dat wijn-­ meer en meer duurzaam wordt geproduceerd
  • Het fungeren als spreekbuis voor de sector in relatie tot de diverse (overheids)- organisaties ­

De vereniging verzamelt en verspreid ten behoeve van haar leden artikelen en publicaties over wijnbouw in de meest brede zijn van het woord en heeft daarnaast een informatieve website over wijnbouw met een overzicht van een groot aantal wijngaarden. Wil je een collega wijngaard bezoeken? Een mooi overzicht vind je hier.

Natuurlijk leren we als wijnbouwers ook veel van elkaar. Een mooi website met veel kennis vind je op de website van de Wijnbouwers der Lage Landen. Ook daar zijn we lid van.

Wijngaardse Weetjes:

Wist je al dat de vuilnisoverslag op de locatie Braambergen per 1 januari van dit jaar is opgeheven? Er rijden nu geen vuilniswagen meer en de perscontainers zijn ook weg. De locatie Braambergen wordt nu ingericht als zonnepark en voor ontspanning. Zie persbericht.

Wist je al dat er een Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten is? De Stadswijngaard Hof van Almere is lid van deze beroepsvereniging. Lees meer.  

Wist je al dat de Stadswijngaard Hof van Almere ook deel uitmaakt van de Stichting Almeerse Weelde? Lees meer op de website van Almeerse Weelde.  

Wist je al dat de Urban Vineyard Almere eind vorig jaar van start is gegaan met een cursus tot Wijngaardenier en de aanplant van druivenstokken in Oosterwold? Lees meer.