Projecten

De wijngaard ontwikkelt zich gestaag. We weten wat we willen en waar we naar toe gaan. Hiertoe ontwikkelen zich, deels organisch en deels planmatig, allerlei projecten en  projectjes.

Op de wijngaard willen we graag bijdragen aan biodiversiteit. Daarvoor starten we enkele projecten die daar uitvoering aan geven. Zo worden er twee torenvalkkasten gebouwd die we gaan plaatsen op de wijngaard. We planten allerlei soorten planten, struiken, kruiden en bloemen door de gehele wijngaard, bouwen een insectenhotel en we leggen een takkenhaag aan. Op deze pagina willen we dit me u delen en u over de voortgang informeren.

Takkenhaag

Een takkenhaag is een mooie beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren en vogels. We zijn in het najaar van 2020 met de aanleg daarvan begonnen. Dit is tevens een mooie manier om het snoeihout uit de wijngaard een bestemming te geven. We bouwen deze takkenhaag op totdat we een mooie afbakening van de wijngaard hebben. De snoeitakken worden normaal gesproken verhakseld om als organisch afval bij de druivenstokken te strooien.  

 

 

 

Torenvalknest

We hebben afgelopen jaar erg veel last van woelmuizen gehad. Onze netten zijn aangevreten, er vallen grote gaten in de grond en een paar wortelstelsels van druivenstokken zijn zodanig beschadigd dat de druif dood is gegaan. Rondom de wijngaard vliegen regelmatig torenvalken.  Een torenvalk kan een goede rol spelen om het aantal muizen weer in balans  te brengen. Voor de wijngaard zijn het waardevolle gasten die we graag behouden en een broedplaats willen bieden!  Een groepje leerlingen van Praktijkschool, PRO Almere vestiging Tom Poesstraat, bouwt tijdens de lessen houtbewerking voor ons twee duurzame nestkasten die we in de komende maanden op de wijngaard gaan plaatsen.

 

 

 

 

 

Bloemen en kruidenrijen
Tussen de rijen van de ‘nieuwe’ druiven hebben we een pad omgespit van ca 40 cm breed. We gaan in deze stroken planten, bloemen en kruiden plaatsen waarmee we de wijngaard met geur en kleur nog aantrekkelijker maken. En, niet onbelangrijk, willen we hiermee bijdragen aan onze ambitie om biodiversiteit te stimuleren op de wijngaard. 

We hebben slechts een aantal uitgangspunten. De aanplant moet bijdragen aan biodiversiteit, onderhoudbaar zijn, verblijf op de wijngaard positief beïnvloeden, in half schaduw gedijen en geen negatieve effecten hebben (zover we kunnen voorspellen). De aanplant mag bijvoorbeeld geen extra wespen en fruitvliegjes aantrekken en het mag ook eetbaar en plukbaar zijn. 

De ‘Bloemen en kruidenrijen’ kunnen door de vrijdagmiddagploeg aangeplant en beheerd worden. De ideeën en voorstellen worden op deze pagina verzameld.