Lopende pachtcontracten en verlengingen

Een pachtcontract loopt af aan het einde van het wijnseizoen ruim na de oogst, per 1 november van het jaar. De pachter ontvangt de wijnen van de oogst tijdens het lopend pachtcontract in het voorjaar van het volgende jaar. Een pachter met een lopend pachtcontract is altijd welkom op de wijngaard tijdens de Pachtersdagen, de Open Dagen en tijdens de Druivenpluk gedurende de periode van het pachtcontract tot 1 november van het jaar waarop de wijnen worden ontvangen. Dat kan betekenen dat je twee seizoenen als pachter op de wijngaard wordt uitgenodigd. De Open Dagen zijn voor alle belangstellenden, dus ook voormalig pachters en voor aanstaande pachters van de wijnstokken in de wijngaard.

Voorbeeld 1.: Als je in maart 2020 een eenjarig pachtcontract hebt gekregen ben je dat hele jaar al van harte welkom op de wijngaard. Je ontvangt volgens je pachtcontract de wijnen van de oogst uit het najaar 2020 in juni 2021. Tot na de oogst van 2021 blijf je als pachter welkom op de wijngaard. Je ontvangt bij een eenjarig contract uit 2020 natuurlijk geen wijnen meer van die oogst van 2021.

Voorbeeld 2.: Als je na 1 november 2020 een pachtcontract afsluit dan doe je mee met de volgende oogst van 2021. Je ontvangt de pachtwijnen dan in het voorjaar van 2022. Je bent in dat geval als pachter van harte welkom gedurende het wijnseizoen 2021 en tot 1 november 2022.

Verlengingen van pachtcontracten: Aan alle pachters met een aflopend contract sturen wij ruim voor het einde van een contractperiode (in augustus) een mail met de vraag of er belangstelling is het pachtcontract te verlengen. In beginsel reserveren wij daarvoor voldoende stokken, zodat een aflopend pachtcontract altijd verlengd kan worden. Mocht je als pachter met een aflopend contract al eerder zeker weten dat je einde van het jaar wel of niet wilt verlengen, is het handig ons dat te laten weten. Dan kunnen we die toezegging alvast verwerken en nieuwe pachters op de wachtlijst informeren over hun kans op een pachtcontract.